HĐND thị trấn Thiệu Hóa tổ chức giám sát công tác quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn

Đăng lúc: 21/06/2024 (GMT+7)
100%

Thực hiện Nghị quyết số 93/NQ HĐND ngày 20/06/2024 của Hội đồng nhân dân thị trấn Thiệu Hóa về chương trình giám sát năm 2024.

(Các đại biểu dự hội nghị giám sát)

Ngày 19/06/2024 Đoàn giám sát HĐND thị trấn Thiệu Hóa do đồng chí Trịnh Văn Chiến – Phó bí thư, Chủ tịch HĐND cùng các thành viên trong đoàn đã giám sát đã tiến hành giám sát công tác quản lý, thu gom vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt thị trấn Thiệu Hóa đối với UBND và công ty cổ phần môi trường Đô thị nam Thanh Hóa.

Tại hội nghị đã nghe đại diện UBND và đại diện công ty cổ phần môi trường Đô thị nam Thanh Hóa báo cáo việc về việc quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn thiệu Hóa

Trong thời gian năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn Thiệu hóa tiếp tục có chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường được cấp uỷ, chính quyền quan tâm; nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về bảo vệ môi trường được nâng lên; ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư từng bước được khắc phục. Trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa có 2 điểm trung chuyển và 2 địa điểm chôn lấp tạm thời.

Công ty cổ phần môi trường và Đô thị nam Thanh Hóa tiến hành thu gom trong các khu dân cư với tần suất 2 ngày / lần, đối với các hộ dọc quốc lộ 45 thực hiện thu gom hàng ngày còn đối với các cơ quan doanh nghiệp tùy thuộc vào hợp đồng giữa công ty và các đơn vị. Tại bãi rác công ty định kỳ san lấp bằng máy xúc 5-7 lần/ tháng, riêng bãi rác phía nam xử lý với tần xuất ít hơn khoảng 2 tháng/ lần.

( Đoàn giám sát kiểm tra tại khu bãi rác phu phố 10)

Công tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt được thu gom và tập kết đúng nơi quy định. Các điểm tập kết rác thải thường xuyên phun hoá chất. Công ty đã thực hiện đúng theo cam kết nội dung của đề án, việc thu gom trong dân cư sạch sẽ, không vương vãi, thu gom đúng lịch, không xảy ra tình trạng tồn ứ rác kéo dài.

(Đại diện công ty cổ phần môi trường và Đô thị nam Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị)

Tuy nhiên, công tác thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn còn gặp nhiều khó khăn như: số lượng rác thải ngày một nhiều, một số ít hộ chưa chấp hành việc đóng phí rác thải, tại các bãi rác vận còn tình trạng đốt rác dẫn đến ngon lửa cháy âm ỉ kéo dài, khói phân tán vào trong dân. Số lượng xe rác vận chuyển ra khỏi địa phương còn hạn chế.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn và các đại biểu tham dự hội nghị đã nghiên cứu thảo luận những vấn đề chưa rõ trong báo cáo, Đồng thời, làm rõ, bổ sung thêm những thông tin cần thiết liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng quỹ vệ sinh môi trường chưa thường xuyên và đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế tránh ô nhiễm môi trường.

(Đồng chí Trịnh Văn Chiến – Phó bí thư, Chủ tịch HĐND Phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trịnh Văn Chiến – Phó bí thư, Chủ tịch HĐND ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn

Đồng chí đề nghị Công ty cổ phần môi trường và Đô thị nam Thanh Hóa cần duy trì phát huy hơn nữa việc thu gom rác thải trong nhân dân, thực hiện đúng tần suất thu gom; có giải pháp quản lý chặt chẽ các bãi trung chuyển, thường xuyên san lấp không để tình trạng kéo dài gây mùi hôi thối, ùn tắc lên đường đi của nhân dân. Đối với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành pháp luật của mỗi tổ chức, cá nhân trong công tác thu gom, phân loại rác thải đầu nguồn ngay từ hộ gia đình; Phát động các phong trào thi đua đến từng cán bộ, công chức, các đoàn thể chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa; Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt ra khỏi địa phương.

Đài truyền thanh thị trấn

HĐND thị trấn Thiệu Hóa tổ chức giám sát công tác quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn

Đăng lúc: 21/06/2024 (GMT+7)
100%

Thực hiện Nghị quyết số 93/NQ HĐND ngày 20/06/2024 của Hội đồng nhân dân thị trấn Thiệu Hóa về chương trình giám sát năm 2024.

(Các đại biểu dự hội nghị giám sát)

Ngày 19/06/2024 Đoàn giám sát HĐND thị trấn Thiệu Hóa do đồng chí Trịnh Văn Chiến – Phó bí thư, Chủ tịch HĐND cùng các thành viên trong đoàn đã giám sát đã tiến hành giám sát công tác quản lý, thu gom vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt thị trấn Thiệu Hóa đối với UBND và công ty cổ phần môi trường Đô thị nam Thanh Hóa.

Tại hội nghị đã nghe đại diện UBND và đại diện công ty cổ phần môi trường Đô thị nam Thanh Hóa báo cáo việc về việc quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn thiệu Hóa

Trong thời gian năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn Thiệu hóa tiếp tục có chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường được cấp uỷ, chính quyền quan tâm; nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về bảo vệ môi trường được nâng lên; ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư từng bước được khắc phục. Trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa có 2 điểm trung chuyển và 2 địa điểm chôn lấp tạm thời.

Công ty cổ phần môi trường và Đô thị nam Thanh Hóa tiến hành thu gom trong các khu dân cư với tần suất 2 ngày / lần, đối với các hộ dọc quốc lộ 45 thực hiện thu gom hàng ngày còn đối với các cơ quan doanh nghiệp tùy thuộc vào hợp đồng giữa công ty và các đơn vị. Tại bãi rác công ty định kỳ san lấp bằng máy xúc 5-7 lần/ tháng, riêng bãi rác phía nam xử lý với tần xuất ít hơn khoảng 2 tháng/ lần.

( Đoàn giám sát kiểm tra tại khu bãi rác phu phố 10)

Công tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt được thu gom và tập kết đúng nơi quy định. Các điểm tập kết rác thải thường xuyên phun hoá chất. Công ty đã thực hiện đúng theo cam kết nội dung của đề án, việc thu gom trong dân cư sạch sẽ, không vương vãi, thu gom đúng lịch, không xảy ra tình trạng tồn ứ rác kéo dài.

(Đại diện công ty cổ phần môi trường và Đô thị nam Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị)

Tuy nhiên, công tác thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn còn gặp nhiều khó khăn như: số lượng rác thải ngày một nhiều, một số ít hộ chưa chấp hành việc đóng phí rác thải, tại các bãi rác vận còn tình trạng đốt rác dẫn đến ngon lửa cháy âm ỉ kéo dài, khói phân tán vào trong dân. Số lượng xe rác vận chuyển ra khỏi địa phương còn hạn chế.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn và các đại biểu tham dự hội nghị đã nghiên cứu thảo luận những vấn đề chưa rõ trong báo cáo, Đồng thời, làm rõ, bổ sung thêm những thông tin cần thiết liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng quỹ vệ sinh môi trường chưa thường xuyên và đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế tránh ô nhiễm môi trường.

(Đồng chí Trịnh Văn Chiến – Phó bí thư, Chủ tịch HĐND Phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trịnh Văn Chiến – Phó bí thư, Chủ tịch HĐND ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn

Đồng chí đề nghị Công ty cổ phần môi trường và Đô thị nam Thanh Hóa cần duy trì phát huy hơn nữa việc thu gom rác thải trong nhân dân, thực hiện đúng tần suất thu gom; có giải pháp quản lý chặt chẽ các bãi trung chuyển, thường xuyên san lấp không để tình trạng kéo dài gây mùi hôi thối, ùn tắc lên đường đi của nhân dân. Đối với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành pháp luật của mỗi tổ chức, cá nhân trong công tác thu gom, phân loại rác thải đầu nguồn ngay từ hộ gia đình; Phát động các phong trào thi đua đến từng cán bộ, công chức, các đoàn thể chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa; Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt ra khỏi địa phương.

Đài truyền thanh thị trấn

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT