Ban dân vận Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 610-KL/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tại thị trấn Thiệu Hóa

Đăng lúc: 21/06/2024 (GMT+7)
100%

Thực hiện kế hoạch số 189-KH/HU ngày 20/05/2024 của Huyện ủy Thiệu hóa. Sáng ngày 18/06/2024 đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy Thị trấn Thiệu Hóa về việc kiểm tra Kết luận số 610-KL/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

(Các đại biểu dự hội nghị)

Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh có đồng chí Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Trưởng đoàn. Đồng chí Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Xuân Lai – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Huyện và đại diện các bannganhf liên quan. Về phía địa phương có đồng chí Vũ Tuấn Minh – HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, TT UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, kế toán ngân sách, đài truyền thanh tham dự và đưa tin hội nghị.

(Đồng chí Vũ Tuấn Minh – HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn)

Tại buổi làm việc đồng chí Vũ Tuấn Minh – HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn đã Báo cáo tóm tắt sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 610-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa"

(Toàn cảnh buổi làm việc)

Sau khi tiếp thu Kết luận số 610-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy , Đảng ủy thị trấn Thiệu hóa đã xây dựng Chương trình hành động và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ chủ chốt , Giao Bí thư các chi bộ trên địa bàn triển khai đầy đủ đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; Giao Chủ tịch UBMTTQ các Đoàn thể chính trị xã hội xây dựng kế hoạch hành động cụ thể hóa từng mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần 05 rõ “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ,rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm”.

(Đồng chí Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc)

Công tác phối hợp giữa UBND thị trấn với UBMTTQ các Đoàn thể chính trị xã hội nhịp nhàng, đúng vai, đúng trách nhiệm, không đùn đẩy trách nhiệm, nội dung phối hợp ngày càng chặt chẽ, bảo đảm về kinh phí, cơ sở vật chất, các điều kiện khác để UBMTTQ các Đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh.

(Đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Phó bí thư trực đảng ủy thị trấn phát biểu tại buổi làm việc)

Bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và của thị trấn, UBMTTQ các Đoàn thể chính trị xã hội từ thị trấn đến các khu phố đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nên nhận thức và tinh thần trách nhiệm về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội trong tình hình mới được nâng lên rõ rệt; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều đổi mới; phối hợp giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân không có đơn thư vượt cấp, khiếu kiên kéo dài, mọi việc đều được tập trung giải quyết dứt điểm tại cơ sở. Đội ngũ cán bộ MTTQ và các Đoàn thể chính trị xã hội được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Vai trò, vị trí của MTTQ và các Đoàn thể chính trị xã hội ngày càng khẳng định quan trọng trong hệ thống chính trị của các khu phố, của thị trấn thể hiện tốt vai trò “cầu nối” trong việc cũng cố, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với cấp uỷ đảng, chính quyền, cũng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề trong báo cáo đưa ra. Tập trung vào việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội, vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động hiệu quả chưa cao.

ồng chí Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Kết luận số 610-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy thị trấn nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo cũng như các thành viên trong đoàn công tác đã chỉ ra. Đồng chí đề nghị Đảng ủy thị trấn Thiệu hóa cần tiếp tục phát huy hơn nữa trong việc lựa những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt phù hợp tình hình địa phương. Không hành chính hóa hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Thể hiện được trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cá nhân những người đứng đầu phải gương mẫu trong hành động và lời nói, quán triệt trách nhiệm của mỗi cán bộ phải nỗ lực cao để các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả cao nhất. Công tác giám sát và phản biện xã hội phải thực hiện thường xuyên.

Đài truyền thanh thị trấn.

Ban dân vận Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 610-KL/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tại thị trấn Thiệu Hóa

Đăng lúc: 21/06/2024 (GMT+7)
100%

Thực hiện kế hoạch số 189-KH/HU ngày 20/05/2024 của Huyện ủy Thiệu hóa. Sáng ngày 18/06/2024 đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy Thị trấn Thiệu Hóa về việc kiểm tra Kết luận số 610-KL/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

(Các đại biểu dự hội nghị)

Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh có đồng chí Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Trưởng đoàn. Đồng chí Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Xuân Lai – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Huyện và đại diện các bannganhf liên quan. Về phía địa phương có đồng chí Vũ Tuấn Minh – HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, TT UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, kế toán ngân sách, đài truyền thanh tham dự và đưa tin hội nghị.

(Đồng chí Vũ Tuấn Minh – HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn)

Tại buổi làm việc đồng chí Vũ Tuấn Minh – HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn đã Báo cáo tóm tắt sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 610-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa"

(Toàn cảnh buổi làm việc)

Sau khi tiếp thu Kết luận số 610-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy , Đảng ủy thị trấn Thiệu hóa đã xây dựng Chương trình hành động và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ chủ chốt , Giao Bí thư các chi bộ trên địa bàn triển khai đầy đủ đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; Giao Chủ tịch UBMTTQ các Đoàn thể chính trị xã hội xây dựng kế hoạch hành động cụ thể hóa từng mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần 05 rõ “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ,rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm”.

(Đồng chí Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc)

Công tác phối hợp giữa UBND thị trấn với UBMTTQ các Đoàn thể chính trị xã hội nhịp nhàng, đúng vai, đúng trách nhiệm, không đùn đẩy trách nhiệm, nội dung phối hợp ngày càng chặt chẽ, bảo đảm về kinh phí, cơ sở vật chất, các điều kiện khác để UBMTTQ các Đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh.

(Đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Phó bí thư trực đảng ủy thị trấn phát biểu tại buổi làm việc)

Bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và của thị trấn, UBMTTQ các Đoàn thể chính trị xã hội từ thị trấn đến các khu phố đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nên nhận thức và tinh thần trách nhiệm về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội trong tình hình mới được nâng lên rõ rệt; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều đổi mới; phối hợp giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân không có đơn thư vượt cấp, khiếu kiên kéo dài, mọi việc đều được tập trung giải quyết dứt điểm tại cơ sở. Đội ngũ cán bộ MTTQ và các Đoàn thể chính trị xã hội được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Vai trò, vị trí của MTTQ và các Đoàn thể chính trị xã hội ngày càng khẳng định quan trọng trong hệ thống chính trị của các khu phố, của thị trấn thể hiện tốt vai trò “cầu nối” trong việc cũng cố, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với cấp uỷ đảng, chính quyền, cũng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề trong báo cáo đưa ra. Tập trung vào việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội, vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động hiệu quả chưa cao.

ồng chí Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Kết luận số 610-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy thị trấn nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo cũng như các thành viên trong đoàn công tác đã chỉ ra. Đồng chí đề nghị Đảng ủy thị trấn Thiệu hóa cần tiếp tục phát huy hơn nữa trong việc lựa những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt phù hợp tình hình địa phương. Không hành chính hóa hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Thể hiện được trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cá nhân những người đứng đầu phải gương mẫu trong hành động và lời nói, quán triệt trách nhiệm của mỗi cán bộ phải nỗ lực cao để các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả cao nhất. Công tác giám sát và phản biện xã hội phải thực hiện thường xuyên.

Đài truyền thanh thị trấn.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT