Cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội tham gia lao động cộng sản tại đường tránh ngã ba chè thị trấn Thiệu Hóa

Đăng lúc: 02/07/2024 (GMT+7)
100%

Để thực hiện xây dựng các khu phố kiểu mẫu và đô thị văn minh, sáng ngày 22/06/2024 Cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội tham gia lao động cộng sản tại đường tránh ngã ba chè thị trấn Thiệu Hóa

Ngay từ rất sớm lúc 5h30 tất cả các thành viên đã có mặt tại đường tránh ngã ba chè thị trấn Thiệu Hóa. Theo sự phân công của đồng chí chủ tịch công đoàn, các đoàn thể đã chia từng đoạn đường để dọn vệ sinh bao gồm nhổ, cắt cỏ, cắt tỉa, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải trên tuyến đường tránh ngã ba chè với chiều dài khoảng 2km.

·

Thông qua hoạt động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tự giác của Cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác bảo vệ môi trường tại các khu dân cư, trên các tuyến phố, nơi công cộng, phòng chống các dịch bệnh do ô nhiễm môi trường. Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn thể trong việc tham gia xây dựng đô thị văn minh.

(Đồng chí Vũ tuấn Minh – HUV, Bí Thư đảng ủy thị trán thiệu hóa)

Đồng chí Vũ tuấn Minh – HUV, Bí Thư đảng ủy thị trấn thiệu hóa cho biết các đồng chí cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn và các tổ chức chính trị tại thị trấn Thiệu Hóa luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ địa phương giao cho.

Trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và duy trì vệ sinh môi trường, tích cực giữ gìn vệ sinh, môi trường, quét dọn rác, nhổ cỏ các tuyến đường; duy trì ra quân tổng dọn vệ sinh nơi công cộng, tuyến đường ít người dân sinh sống để đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần làm cho đường phố, sáng, sạch, đẹp.

Đài truyền thanh thị trấn


Cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội tham gia lao động cộng sản tại đường tránh ngã ba chè thị trấn Thiệu Hóa

Đăng lúc: 02/07/2024 (GMT+7)
100%

Để thực hiện xây dựng các khu phố kiểu mẫu và đô thị văn minh, sáng ngày 22/06/2024 Cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội tham gia lao động cộng sản tại đường tránh ngã ba chè thị trấn Thiệu Hóa

Ngay từ rất sớm lúc 5h30 tất cả các thành viên đã có mặt tại đường tránh ngã ba chè thị trấn Thiệu Hóa. Theo sự phân công của đồng chí chủ tịch công đoàn, các đoàn thể đã chia từng đoạn đường để dọn vệ sinh bao gồm nhổ, cắt cỏ, cắt tỉa, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải trên tuyến đường tránh ngã ba chè với chiều dài khoảng 2km.

·

Thông qua hoạt động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tự giác của Cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác bảo vệ môi trường tại các khu dân cư, trên các tuyến phố, nơi công cộng, phòng chống các dịch bệnh do ô nhiễm môi trường. Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn thể trong việc tham gia xây dựng đô thị văn minh.

(Đồng chí Vũ tuấn Minh – HUV, Bí Thư đảng ủy thị trán thiệu hóa)

Đồng chí Vũ tuấn Minh – HUV, Bí Thư đảng ủy thị trấn thiệu hóa cho biết các đồng chí cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn và các tổ chức chính trị tại thị trấn Thiệu Hóa luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ địa phương giao cho.

Trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và duy trì vệ sinh môi trường, tích cực giữ gìn vệ sinh, môi trường, quét dọn rác, nhổ cỏ các tuyến đường; duy trì ra quân tổng dọn vệ sinh nơi công cộng, tuyến đường ít người dân sinh sống để đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần làm cho đường phố, sáng, sạch, đẹp.

Đài truyền thanh thị trấn


CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT