Hội nghị xét tuyển lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa

Đăng lúc: 02/07/2024 (GMT+7)
100%

Căn cứ Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở ngày 28/11/2023; Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Chiều ngày 25/06/2024 UBND thị trấn tổ chức Hội nghị xét tuyển lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa

(Các đại biểu dụ hội nghị)

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thành Đồng – Phó bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn, các đồng chí lãnh đạo UBND, cán bộ công chức, kế toán Ngân sách thị trấn, trưởng ban chỉ huy quân sự thị trấn, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội và trưởng các khu phố về dự hội nghị.

(Đồng chí Lê Xuân Thanh công chức thị trấn Thiệu Hóa)

Tại hội nghị đồng chí Lê Xuân Thanh cán bộ công chức đã thông qua quyết định về việc thành lập hội đồng xét tuyển lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa.

(Đồng chí Lê thanh Tuyền cán bộ công an thị trấn Thiệu Hóa )

Tiếp đó đồng chí Lê thanh Tuyền cán bộ công an thị trấn Thiệu Hóa đã thông qua các tiêu chuẩn, xét duyệt lực lượng an ninh cơ sở bởi việc tuyển chọn những công dân có đủ điều kiện về phẩm chất, đạo đức, năng lực vào lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn cơ sở và. Việc tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở . Tuyển chọn công dân tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở phải bảo đảm thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định. Tuyển chọn những công dân có năng lực, điều kiện, khả năng phù hợp với công tác bảo vệ ANTT

( Đồng chí Hoàng Bình Thủy – Phó CT UBND TT phát biểu tại hội nghị)

Có lý lịch rõ ràng; phẩm chất đạo đức tốt; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở địa phương chấp hành biện pháp tư pháp hoặc chấp hành biện pháp xử lý hành chính. Trường hợp đã chấp hành xong bản án của Tòa án thì phải được xóa án tích; đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xứ lý hành chính thì phải hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

(Đồng chí Nguyễn Văn Tuyên – Phó CT UBND TT phát biểu tại hội nghị)

Có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên, Có đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh .Đang thường trú hoặc tạm trú thường xuyên sinh sống tại nơi công dân nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã đưa ra các vấn đề liên quan đến chế độ cho các thành viên tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở. chi ủy các khu phố xem xét lại các tiêu chuẩn về vai trò trách nhiệm của bản thân ở gia đình và đạo đức con người, lý lịch không rõ ràng, không đảm bảo sức khỏe thì không được xét duyệt

Tại hội nghị các đại biểu đã bỏ phiếu cho 59 thành viên, mỗi khu phố 3 thành viên tham gia với 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở các khu phố đạt 100%, riêng khu phố 10 có một đồng chí, khu phố ba chè 2 đồng chí và khu phố 4, 2 đồng chí

.(Đồng chí Đỗ Thành Đồng – Phó bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn kết luận hội nghị)

Kết luận hội nghị đồng chí Đỗ Thành Đồng – Phó bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn, chủ tịch hội đồng xét duyệt đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. và hội đồng xét tuyển sẽ thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điều 3 thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/04/2024 của bộ trưởng bộ công an quy định chi tiết một số điều của luật lực lượng tham gia bảo vệ trật tự ở cơ sở về các chế độ, chính sách phù hợp, đảm bảo điều kiện hoạt động để lực lượng này thực hiện tốt nhiệm vụ, làm nòng cốt hỗ trợ Công an thị trấn, giúp UBND cùng cấp trong việc bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, Tổ quốc, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung về phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương.

Hội nghị xét tuyển lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa

Đăng lúc: 02/07/2024 (GMT+7)
100%

Căn cứ Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở ngày 28/11/2023; Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Chiều ngày 25/06/2024 UBND thị trấn tổ chức Hội nghị xét tuyển lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa

(Các đại biểu dụ hội nghị)

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thành Đồng – Phó bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn, các đồng chí lãnh đạo UBND, cán bộ công chức, kế toán Ngân sách thị trấn, trưởng ban chỉ huy quân sự thị trấn, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội và trưởng các khu phố về dự hội nghị.

(Đồng chí Lê Xuân Thanh công chức thị trấn Thiệu Hóa)

Tại hội nghị đồng chí Lê Xuân Thanh cán bộ công chức đã thông qua quyết định về việc thành lập hội đồng xét tuyển lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa.

(Đồng chí Lê thanh Tuyền cán bộ công an thị trấn Thiệu Hóa )

Tiếp đó đồng chí Lê thanh Tuyền cán bộ công an thị trấn Thiệu Hóa đã thông qua các tiêu chuẩn, xét duyệt lực lượng an ninh cơ sở bởi việc tuyển chọn những công dân có đủ điều kiện về phẩm chất, đạo đức, năng lực vào lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn cơ sở và. Việc tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở . Tuyển chọn công dân tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở phải bảo đảm thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định. Tuyển chọn những công dân có năng lực, điều kiện, khả năng phù hợp với công tác bảo vệ ANTT

( Đồng chí Hoàng Bình Thủy – Phó CT UBND TT phát biểu tại hội nghị)

Có lý lịch rõ ràng; phẩm chất đạo đức tốt; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở địa phương chấp hành biện pháp tư pháp hoặc chấp hành biện pháp xử lý hành chính. Trường hợp đã chấp hành xong bản án của Tòa án thì phải được xóa án tích; đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xứ lý hành chính thì phải hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

(Đồng chí Nguyễn Văn Tuyên – Phó CT UBND TT phát biểu tại hội nghị)

Có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên, Có đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh .Đang thường trú hoặc tạm trú thường xuyên sinh sống tại nơi công dân nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã đưa ra các vấn đề liên quan đến chế độ cho các thành viên tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở. chi ủy các khu phố xem xét lại các tiêu chuẩn về vai trò trách nhiệm của bản thân ở gia đình và đạo đức con người, lý lịch không rõ ràng, không đảm bảo sức khỏe thì không được xét duyệt

Tại hội nghị các đại biểu đã bỏ phiếu cho 59 thành viên, mỗi khu phố 3 thành viên tham gia với 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở các khu phố đạt 100%, riêng khu phố 10 có một đồng chí, khu phố ba chè 2 đồng chí và khu phố 4, 2 đồng chí

.(Đồng chí Đỗ Thành Đồng – Phó bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn kết luận hội nghị)

Kết luận hội nghị đồng chí Đỗ Thành Đồng – Phó bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn, chủ tịch hội đồng xét duyệt đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. và hội đồng xét tuyển sẽ thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điều 3 thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/04/2024 của bộ trưởng bộ công an quy định chi tiết một số điều của luật lực lượng tham gia bảo vệ trật tự ở cơ sở về các chế độ, chính sách phù hợp, đảm bảo điều kiện hoạt động để lực lượng này thực hiện tốt nhiệm vụ, làm nòng cốt hỗ trợ Công an thị trấn, giúp UBND cùng cấp trong việc bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, Tổ quốc, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung về phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT