Hội đồng nhân dân thị trấn Thiệu Hóa khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 18 kỳ họp thường lệ giữa năm 2024

Đăng lúc: 02/07/2024 (GMT+7)
100%

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy, Sáng ngày 26/06/2024 Hội đồng nhân dân thị trấn Thiệu Hóa khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 18 kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

(Các đại biểu về dự kỳ họp)

Dự kỳ họp có đồng chí Vũ Tuấn Minh – HUV – Bí thư Đảng ủy thị trấn, đồng chí Đỗ Thành Đồng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND; Trưởng các ngành, đoàn thể chính trị- xã hội, cán bộ công chức; Hiệu trưởng các nhà trường, Trạm Trưởng trạm y tế, Trưởng các hội đặc thù Thị trấn; các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố và 38 đại biểu HĐND thị trấn về dự kỳ họp

(Đồng chí Trịnh Văn Chiến – Phó bí thư, Chủ tịch HĐND thị trấn khóa II Nhiệm kỳ 2021-2026)

Phát biểu khai mạc kỳ họp đồng chí Trịnh Văn Chiến – Phó bí thư, Chủ tịch HĐND thị trấn khóa II Nhiệm kỳ 2021-2026 nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND thị trấn tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Chương trình giám sát của HĐND thị trấn năm 2025; Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND; báo cáo các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND thị trấn; báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14( Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của UBND thị trấn Thiệu Hóa; Báo cáo tình hình thu- chi 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu- chi 6 tháng cuối năm; báo cáo quyết toán ngân sách thị trấn Thiệu Hóa năm 2023; Báo cáo quyết toán ngân sách xã Thiệu Phú năm 2023; Thông báo của UBMTTQ thị trấn Tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 và tổng hợp ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18 HĐND thị trấn; Tổ đại biểu HĐND Huyện thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 25 HĐND huyện khóa XIV

(Toàn cảnh hội nghị )

Đồng chí Chủ tịch HĐND thị trấn đề nghị các đại biểu HĐND phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của kỳ họp, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp. Lãnh đạo UBND thị trấn, theo chức trách, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND thị trấn quan tâm.

(Đồng chí Nguyễn Văn Tuyên – Phó CT UBND TT thông qua các báo cáo tại kỳ họp)

(Đồng chí Hoàng bình Thủy – Phó CT UBND TT thông qua các báo cáo tại kỳ họp)

Tiếp theo chương trình đại diện lãnh đạo UBND thị trấn, các ban ngành có liên quan thông qua các báo cáo các tờ trình của UBND thị trấn, thông báo của UBMTTQ thị trấn, báo cáo thẩm tra của ban kinh tế - xã hội HĐND; Báo cáo thẩm tra của ban pháp chế HĐND; Tờ trình về thông qua chương trình giám sát năm 2025 của HĐND thị trấn.

(Các đại biểu thảo luận tại kỳ họp)

Thảo luận tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề tồn đọng và cử tri đề nghị trong thời gian qua các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, thảo luận cởi mở và thẳng thắng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực và đề nghị cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm đến Khu vực phía bắc thuộc Thiệu Phú cũ do hệ thống lao truyền thanh bị hỏng nên nhân dân ko nắm bắt được các thông tin của thị trấn; lắp lại hệ thống đèn cao áp công cộng; tình hình an ninh không ổn định vẫn xảy ra tình trạng trộm cắp trên địa bàn; Công tác vệ sinh môi trường vẫn còn tồn đọng ảnh hưởng đến nhân dân; đặc biệt là việc đặt lại tên đường phố trên địa bàn thị trấn.

(Đồng chí Đỗ Thành đồng – Phó bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn đại biểu HĐND Huyện tiếp thu và giải trình tại kỳ họp)

Tiếp thu và giải trình tại kỳ họp đồng chí Đỗ Thành đồng – Phó bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn đại biểu HĐND Huyện đã giải trình tất cả các các vấn đề mà cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền tại kỳ họp, và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, một số ý kiến vượt thẩm quyền đồng chí tiếp thu và báo cáo lãnh đạo cấp trên.

(Đồng chí Vũ Tuấn Minh – HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thiệu Hóa phát biểu tại kỳ họp)

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Vũ Tuấn Minh – HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thiệu Hóa đã ghi nhận những kết quả đạt trên các lĩnh vực kinh tế- chính trị, văn hóa- hội, an ninh- quốc phòng trong 6 thánh đầu năm. Đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân. Đồng thời yêu cầu trong thời gia tới Thị trấn Thiệu hóa cần có các giải pháp thực hiện có hiệu quả việc rà soát kiemr tra các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết HĐND thị trấn đề ra, có giải pháp, biên pháp hoàn thành các chỉ tiêu còn lại; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh; làm tốt công tác tuyên truyền vận động hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn năm 2024; Giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại đúng quy định; Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên tinh thần đầy đủ khoa học. Đồng chí tin tưởng rằng HĐND thị trấn sẽ nầng cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Đổi mới năng cao chất lượng hoạt động cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi năm 2024 đã đề ra.

Đài truyền thanh thị trấn.

Hội đồng nhân dân thị trấn Thiệu Hóa khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 18 kỳ họp thường lệ giữa năm 2024

Đăng lúc: 02/07/2024 (GMT+7)
100%

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy, Sáng ngày 26/06/2024 Hội đồng nhân dân thị trấn Thiệu Hóa khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 18 kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

(Các đại biểu về dự kỳ họp)

Dự kỳ họp có đồng chí Vũ Tuấn Minh – HUV – Bí thư Đảng ủy thị trấn, đồng chí Đỗ Thành Đồng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND; Trưởng các ngành, đoàn thể chính trị- xã hội, cán bộ công chức; Hiệu trưởng các nhà trường, Trạm Trưởng trạm y tế, Trưởng các hội đặc thù Thị trấn; các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố và 38 đại biểu HĐND thị trấn về dự kỳ họp

(Đồng chí Trịnh Văn Chiến – Phó bí thư, Chủ tịch HĐND thị trấn khóa II Nhiệm kỳ 2021-2026)

Phát biểu khai mạc kỳ họp đồng chí Trịnh Văn Chiến – Phó bí thư, Chủ tịch HĐND thị trấn khóa II Nhiệm kỳ 2021-2026 nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND thị trấn tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Chương trình giám sát của HĐND thị trấn năm 2025; Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND; báo cáo các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND thị trấn; báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14( Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của UBND thị trấn Thiệu Hóa; Báo cáo tình hình thu- chi 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu- chi 6 tháng cuối năm; báo cáo quyết toán ngân sách thị trấn Thiệu Hóa năm 2023; Báo cáo quyết toán ngân sách xã Thiệu Phú năm 2023; Thông báo của UBMTTQ thị trấn Tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 và tổng hợp ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18 HĐND thị trấn; Tổ đại biểu HĐND Huyện thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 25 HĐND huyện khóa XIV

(Toàn cảnh hội nghị )

Đồng chí Chủ tịch HĐND thị trấn đề nghị các đại biểu HĐND phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của kỳ họp, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp. Lãnh đạo UBND thị trấn, theo chức trách, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND thị trấn quan tâm.

(Đồng chí Nguyễn Văn Tuyên – Phó CT UBND TT thông qua các báo cáo tại kỳ họp)

(Đồng chí Hoàng bình Thủy – Phó CT UBND TT thông qua các báo cáo tại kỳ họp)

Tiếp theo chương trình đại diện lãnh đạo UBND thị trấn, các ban ngành có liên quan thông qua các báo cáo các tờ trình của UBND thị trấn, thông báo của UBMTTQ thị trấn, báo cáo thẩm tra của ban kinh tế - xã hội HĐND; Báo cáo thẩm tra của ban pháp chế HĐND; Tờ trình về thông qua chương trình giám sát năm 2025 của HĐND thị trấn.

(Các đại biểu thảo luận tại kỳ họp)

Thảo luận tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề tồn đọng và cử tri đề nghị trong thời gian qua các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, thảo luận cởi mở và thẳng thắng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực và đề nghị cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm đến Khu vực phía bắc thuộc Thiệu Phú cũ do hệ thống lao truyền thanh bị hỏng nên nhân dân ko nắm bắt được các thông tin của thị trấn; lắp lại hệ thống đèn cao áp công cộng; tình hình an ninh không ổn định vẫn xảy ra tình trạng trộm cắp trên địa bàn; Công tác vệ sinh môi trường vẫn còn tồn đọng ảnh hưởng đến nhân dân; đặc biệt là việc đặt lại tên đường phố trên địa bàn thị trấn.

(Đồng chí Đỗ Thành đồng – Phó bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn đại biểu HĐND Huyện tiếp thu và giải trình tại kỳ họp)

Tiếp thu và giải trình tại kỳ họp đồng chí Đỗ Thành đồng – Phó bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn đại biểu HĐND Huyện đã giải trình tất cả các các vấn đề mà cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền tại kỳ họp, và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, một số ý kiến vượt thẩm quyền đồng chí tiếp thu và báo cáo lãnh đạo cấp trên.

(Đồng chí Vũ Tuấn Minh – HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thiệu Hóa phát biểu tại kỳ họp)

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Vũ Tuấn Minh – HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thiệu Hóa đã ghi nhận những kết quả đạt trên các lĩnh vực kinh tế- chính trị, văn hóa- hội, an ninh- quốc phòng trong 6 thánh đầu năm. Đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân. Đồng thời yêu cầu trong thời gia tới Thị trấn Thiệu hóa cần có các giải pháp thực hiện có hiệu quả việc rà soát kiemr tra các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết HĐND thị trấn đề ra, có giải pháp, biên pháp hoàn thành các chỉ tiêu còn lại; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh; làm tốt công tác tuyên truyền vận động hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn năm 2024; Giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại đúng quy định; Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên tinh thần đầy đủ khoa học. Đồng chí tin tưởng rằng HĐND thị trấn sẽ nầng cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Đổi mới năng cao chất lượng hoạt động cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi năm 2024 đã đề ra.

Đài truyền thanh thị trấn.

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT